Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nabór w konkursie Distinguished Postdoctoral Fellowship został otwarty

Kategoria: Fizyka Atomowa, Fizyka Molekularna, Optyka, QOT, Wydział Fizyki

W formie stypendium na odbycie stażu podoktorskiego Distinguished Postdoctoral Fellowship pragniemy wspierać obiecujących naukowców i obiecujące naukowczynie, umożliwiając im prowadzenie badań we wszystkich dziedzinach teoretycznej i doświadczalnej fizyki atomowej, molekularnej i optycznej.

Nabór w konkursie Distinguished Postdoctoral Fellowship został otwarty i zakończy się 30 września 2021.

Aplikacje nadsyłane na camop@uw.edu.pl powinny zawierać:

  • list motywacyjny (cover letter)
  • kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora
  • opis projektu badawczego w dziedzinie fizyki AMO (do 3 stron A4)
  • CV
  • listę publikacji
  • rekomendację od pracownika Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem co najmniej doktora, który podejmie się roli opiekuna naukowego Stypendysty lub plan założenia i finansowania własnej grupy badawczej wraz z opisem planu współpracy z grupami pracującymi na UW (do 2 stron A4)
  • dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio na adres camop@uw.edu.pl
  • wypełnione i podpisane formularze

Szczegóły naboru i nadsyłania aplikacji: [link, PDF], [link, docx].

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym camop@uw.edu.pl.